Workshop              Dechem proti stresu

19.09.2019

Dech nás nic nestojí, dýcháme stále. Proč jej tedy nevyužít ke zlepšení svého zdraví či psychické pohody.

Dvouhodinový workshop je koncipován jako přednáška s praktickým nácvikem dechových technik, které jsou využitelné v běžném životě - v práci, doma, za volantem, před zkouškou, při důležité schůzce, při sportovním výkonu...stejně tak je mohou využít lidé, kteří mají potíže s dýcháním.

Program:

  • Dechové techniky při stresu, pro lepší koncentraci, při rýmě, nespavosti

  • Jak lépe využít a zvýšit vitální kapacitu plic
  • Význam dechových technik pro relaxaci

Pro firmy:

Tento workshop je možné zařadit např. do programu výjezdního zasedání či teambuildingu Vaší společnosti. Vaši zaměstnanci se naučí, jak si mohou pomoci k lepšímu zvládnutí stresových situací, jak si poradit při únavě či jak se lépe koncentrovat.

K workshopu nejsou třeba žádné pomůcky, ani speciální oděv. Vše lze absolvovat v sedě u stolu.

Tento worskhop např. absolvovali zaměstanci České spořitelny a.s., divize jihozápad.

Zpětná vazba od klientů:

  • Tento worskhop by měl vyzkoušet každý. Radka B., Česká spořitelna
  • Líbilo se mi zastavení, zpomalení, poznání sebe sama z pohledu, se kterým jsem se zatím nesetkala. Lenka Š., Česká spořitelna