Plný jógový dech

16.10.2017

Plný jógový dech neznamená nic jiného, než že spojíme břišní, hrudní a podklíčkové dýchání do jedné velké dechové vlny. Takže vědomě prodýcháme všechny tři části plic a znásobíme tím účinky všech předchozích typů dýchání.  

Nácvik plného jógového dechu

U plného jógového dechu si uvedeme dvě varianty nácviku. Lehneme si na záda. Dlaň jedné ruky položíme na břicho do oblasti pupku a dlaň druhé ruky na hrudník. Uvědomíme si, že dýcháme pouze nosem. Poté zavřeme oči, soustředíme se a pomalu plynule s nádechem plníme nejdříve spodní, pak střední a nakonec horní část plic vzduchem. Výdech vedeme opět nejdříve z oblasti břicha, pak hrudníku a nakonec z podklíčkové oblasti. Dlaně nám zajišťují kontrolu, že dýcháme správně.

Měli bychom cítit, že s nádechem se nám nejdříve zvedá břicho, pak trochu poklesne, jak se dech stěhuje do hrudníku a cítíme, že se rozšiřuje hrudní koš. Nakonec vnímáme, jak se nádech soustředí až nahoru pod ramena. Stejně tak si uvědomujeme práci těla při výdechu.  

Spojte účinky všech tří typů dechu

V druhé variantě zapojíme práci rukou. Ležíme opět na zádech, oči máme zavřené, ruce podél těla dlaněmi vzhůru. S nádechem začneme ruce pomalu sunout po podložce nahoru přes upažení až do vzpažení a zároveň nadechujeme. Když jsou ruce u těla, začínáme s břišním nádechem, jak se ruce sunou do upažení, rozšiřujeme nádech do oblasti hrudníku a při vzpažení vytáhneme nádech až do oblasti pod klíčními kostmi. S výdechem ruce suneme zpět do připažení a postupně vydechujeme. 

Nemusíte příliš řešit, zda výdech začínáte stejně jako nádech, tj. břicho - hrudník - podklíčková oblast, nebo zda vydechujete shora dolů. Důležité je, aby výdech byl stejně postupný a plynulý, jako nádech. Čím delší výdech, čím více vyprázdníte plíce, tím více místa bude na další dlouhý nádech. 

Čím delší výdech, tím efektivnější nádech

Vyzkoušejte si obě varianty nácviku plného jógového dechu a naučte se vnímat své tělo a dech. Až budete vědět, jaké pocity má vaše tělo při plném jógovém dechu, nebudete už potřebovat kontrolu rukou. Budete jej moci použít kdykoliv ve svém běžném životě. Budete umět své plíce využívat mnohem více, než jen ze 30%, jako se udává u většiny běžné populace. Budete dýchat mnohem efektivněji a navíc vědomě, což je důvod, proč se dechovými technikami vůbec zabýváme :-)