Dýchání nosem ovlivňuje náš mozek

01.11.2017

Dýchání nosem ovlivňuje náš mozek mnohem více, než bychom očekávali. Vědci z Northwestern Medicine zveřejnili v prosinci 2016 studii, která se zabývá vlivem dýchání na nervovou aktivitu našeho mozku.

Vše začalo tím, že vědci studovali pacienty s epilepsií, kteří měli naplánovánu operaci mozku. Když zavedli pacientům do mozku elektrody zjistili, že jejich mozková aktivita kolísá v závislosti na dýchání. Dech ovlivňoval aktivity v oblastech mozku zpracovávajících emoce, paměť a vůně. To vedlo vědce k otázce, nakolik dech ovlivňuje funkce mozku a uskutečnili dva experimenty. V obou experimentech šlo jednak o to, jakým způsobem ovlivňuje aktivitu mozku nádech a výdech a také, zda existuje rozdíl ve stimulaci mozku, pokud dýcháme nosem nebo ústy.  

Emoce a paměť

V prvním experimentu byl zkoumán vliv dechu na emocionální úsudek. Jedincům byly předkládány fotky tváří s různými výrazy. Zkoumaní měli co nejdříve rozhodnout, jakou emoci předkládaná tvář vyjadřuje. Ve druhém experimentu byly jedincům předkládány fotky předmětů, které si měli co nejlépe zapamatovat. Experimentu se zúčastnilo šedesát dobrovolníků.

Výsledky byly opravdu překvapivé. Vyšlo najevo, že při nádechu byli zkoumaní jedinci mnohem rychleji schopni rozpoznat emoce v zobrazených tvářích, zejména pak emoce vyjadřující strach. Stejně tak předkládané předměty si jedinci mnohem lépe zapamatovali, pokud je viděli při nádechu, než při výdechu. Důležité bylo zjištění, že tyto účinky byly měřitelné pouze při dýchání nosem. Pokud jedinci dýchali ústy, měřitelný efekt se ztratil. 

při dýchání ústy se měřitelný efekt ztratil

Nádech nosem tedy prokazatelně ovlivňuje limbický systém, tj. seskupení částí koncového mozku, mezimozku a středního mozku, který se podílí na podpoře mnoha funkcí, například emocí, chování, dlouhodobé paměti a čichu.  Ve světle těchto vědeckých poznatků vám možná mnohem více začnou dávat smysl dechová cvičení, na která se v józe klade velký důraz a která se, až na výjimky provádí pouze nosem. 

Původní studie vyšla pod názvem "Nasal Respiration Entrains Human Limbic Oscillations and Modulates Cognitive Function" by Christina Zelano, Heidi Jiang, Guangyu Zhou, Nikita Arora, Stephan Schuele, Joshua Rosenow and Jay A. Gottfried in Journal of Neuroscience. Published online December 7 2016 doi:10.1523/JNEUROSCI.2586-16.2016